Het LBP stelt zich als doel belangrijke ontwikkelingen in de psychodiagnostiek te volgen, kennis en ervaring op dit terrein met andere professionals te delen en impulsen te geven om de kwaliteit van psychodiagnostisch onderzoek te borgen en te verbeteren. Zij wil de waarde van de psychodiagnostiek voor de zorg van patiënten verder uitdragen naar professionals, managers en beleidsmakers.

Hoewel psychodiagnostiek van oudsher een van de kerntaken en kerncompetenties van GZ-, Klinisch- en Klinisch Neuropsychologen is, bestaat er in Nederland geen vakvereniging of platform waar deze specifieke kennis en kunde met elkaar kan worden besproken en gedeeld. De kwaliteit en inzet van dit aspect van de beroepsuitoefening heeft gedurende langere tijd relatief weinig aandacht gekregen, zowel in de opleiding als in de klinische praktijk (Huprich & Bornstein, 2007; Weiner, 1972). Dit heeft geleid tot onder andere een (dreigende) verschraling en versnippering van kennis en tot onwetendheid en onkunde op dit terrein.

Het LBP streeft naar uitwisseling van bestaande kennis over, en kennisontwikkeling(en) in het psychodiagnostische deel van de beroepsuitoefening. In dit beraad kunnen professionals naast inhoudelijke onderwerpen en ontwikkelingen eveneens ideeën ontwikkelen over de plaats van de psychodiagnostiek in zorgstandaarden en registratie-eisen formuleren voor supervisoren en docenten in de psychodiagnostiek.

Aanbevelingen
De leden van het LBP bevelen aan om (1) niet te zwaar te leunen op classificatie van psychische stoornissen volgens de DSM-5 en (2) in ieder geval bij het uitblijven van behandelresultaat na een periode van één tot drie maanden na aanvang van een behandeling en bij herhaalde aanmelding met vergelijkbare klachten het toepassen van een PO te overwegen (Raes et al, 2011; Hannan et al, 2005).

Het LBP vindt het verder van belang dat er meer aandacht komt voor een kwalitatief hoogstaande psychodiagnostische praktijkvoering (Merkelbach & Dandachi, 2020; Witteman et al., 2014). Zij pleit voor bevordering van kwaliteitsstandaarden en richtlijnen voor psychodiagnostiek en een professioneel register voor psychodiagnostici en willen hieraan graag een actieve bijdrage leveren.