De afgelopen dagen hebben we veel reacties gehad op ons initiatief en website. We zullen de komende periode de vragen inventariseren en de antwoorden met u delen.

We hebben heel veel enthousiaste reacties gehad op het oprichten van het LBP. Waaronder ook de vraag of men lid kan worden. Daar hebben we nog geen afspraken over gemaakt. We willen in ieder geval een open en benaderbaar platform zijn voor mensen die psychodiagnostiek een warm hart toedragen. Vermoedelijk beginnen we eerst met een nieuwsbrief om mensen op de hoogte te houden. Daar kan men zich binnenkort voor intekenen via onze site. De verdere vorm en invulling van het LBP volgt komende tijd.

We hebben nog geen nieuwsbrief. Maar daar gaan we mogelijk wel mee starten. Als je je e-mailadres doorgeeft via het contactformulier zullen we je t.z.t. opnemen in de mailing. Houdt tot die tijd de site in de gaten voor nieuws en updates!

Dit krijgt de nodige aandacht in het LBP.  In de praktijk zijn regelmatig differentiaaldiagnostische vragen naar persoonlijkheidspathologie versus neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (LBO) danwel vragen naar comorbiditeit van persoonlijkheidspathologie bij NBO.

In het LBP hebben meerdere psychodiagostici zitting die ervaren en gespecialiseerd zijn in NBO (autismespectrumstoornis/ASS, verstandelijke beperking en ADHD).

Opleiden en superviseren is essentieel. Daarvoor zijn ook goede supervisoren nodig. Wij willen ons komende periode richten op de vraag hoe er meer goede supervisoren kunnen komen in Nederland. Een supervisorenopleiding en op termijn mogelijk ook een register voor supervisoren psychodiagnostiek zijn wat ons betreft belangrijke onderwerpen.

Dat kan in de vorm van intercollegiaal overleg. Wij hebben veel betrokken leden die vanuit hun passie voor het vak bereid zijn om mee te denken bij bepaalde vragen of knelpunten. Als je een vraag hebt kan je dat via het contactformulier op de site doorgeven. Wij gaan dan proberen iemand te vinden die daar expertise en mogelijkheden voor heeft.